Spørgsmål og svar

Hvornår optage nye medlemmer ?
Vi optager nye medlemmer året rundt.

Hvem kan start træning ?
Alle sammen kan start træning, fordi Karate er for alle aldre, børn, ung og voksne, som ønsker en bedre fysik, stærkere psyke, større krops kontrol, socialt samvær og selvforsvar.

Kan man få Gratis prøvetime ?
Ja, alle sammen kan bestille gratisprøve time i vores klub online bestilling, at du medbringer trænings bukser og t-shirt / suit shirt samt sygesikringsbevis, da prøvelektioner notere for at undgå misbrug af dette tilbud.

Skal man vær i god form start træning ?
Nej, det er ikke nødvendigt, man kan start i alle form man er og kommer i form gennem vores træning. men for Sygdom og kroniske lidelser, Klubben skal orienteres såfremt eleven har lidelser, der kan have betydning for elevens træning.

Hvad få men fra karate træning ?
Karate er en kampkunst & sport som udfordrer både krop og sind. Undervisningen består dels af fysisk træning som giver sved på panden og dels af mentale udfordringer og lege / øvelser som gør at man får afprøvet sine grænser.

  • Stærkere fysik
  • Bedre udholdenhed
  • Stærkere psyke,
  • Bedre koncentrationsevnen
  • Bedre balance
  • Bedre smidighed
  • Bedre koordination
  • God krops holdning

Indmeldelse:
Indmeldelse sker i klubben, udfylder man et skema med alle nødvendig stamplysninger og afleverer dette til klubben træner/instruktør. Nye medlemmer vil efterfølgende modtage klub medlems nummer og oplysninger vedrørende medlemskab og klub medlemskontingent, og vil kunne træne på holde i klubben.

Hvordan skal man betaler klub medlemskontingent og betalingsbetingelser for kontingent ?
Klub kontingent betales direkte til klub bank konto over betalingsservice i dine bank eller PBS.
Betalingsfrist: Kontingent skal være betalte senest den 1. i måneden
Ved indmeldelse betales løbende hver måned eller hvert 4 måned gang efter aftal.
Kontinentet, der annonceres til medlemmer forfalder til betaling den 1. i måneden i 12 måneder om året uanset at klubben har helligdag, sommer og vinter lukket, idet det månedlige kontingent er beregnet på års norm. Medlemskabet kan ikke sættes i bero.

Års kontingent for national & international forbund ?
Man skal betaler en årligt kontingent til de national og international samt Japanske forbund en gang om år, kontingentet er forskellig fra forbund til forbund.

Hvad skal have med på påklædning i træning ?
Man skal have specialet uniform af cotton til træning kaldes GI på Japansk, hvor man kan bestille i klubben efter blive medlem af klubben.
Ved indmeldelse forventes det at eleven bestille sig en godkendt klubben hvid Karate GI/Dogi med Karate klubben japanske logo på,
Vi træner på bare fødder, En GI (karate dragt) koster afhængig af størrelse og kvaliteten,

Trænings udstyr:
Det obligatoriske udstyr til karate træning under kumite/kamp træning alle skal have sine skinnebens, tandbeskytter, og kamp handsker.

En god tandbeskytter,
Et par kamphandsker, Ved deltagelse i stævner, skal eleven have de obligatoriske kampsæt i både rød og blå.
Et kampsæt består af handsker, skinnebens med fodbeskytter, skridt-beskytter, tandbeskytter og et kamp-bælte.
Kvinder og juniorpiger skal ligeledes anskaffe sig og bære sports-BH med beskyttelses indlæg i form af skåle.

Klub taske: Eleverne skal have klub taske med klub logo

Udstyr kan bestilles hos Sensei/instruktøren i klubben.

Sikkerhed grund:
For sikkerhed grund der må man ikke bæres nogen form for smykker eller anden pynt beklædning på kroppen under træningen. det vil siger helt forbud have nogen form metal eller andre pynt på kroppen.

Fremmøde, omklædning og bad:
Eleven skal møde til tiden og omklæde stå klar ved træning start.
Der er separate drenge- og pige omklædningsrum i prismen.

Fravær fra træning:
Hvert form af fravær skal meddeles klubben. Meddelelsen kan gives på klubbens pr. email eller personligt til holdets træner.
Klubben tager ikke ansvar for om eleven møder frem til træning.
Fravær fritager ikke for kontingent betaling.

Grad og graduering kyu & bælte farver:
klubben afhold official graduering for alle eleverne for alle grader hvert år, der afholdes Kyu graduering to gange om året, i juni måned og i december måned.

Ved graduering får karate-eleverne lov til at vise hvad de har lært og hvordan de passe sine træning i løbet af året. Kyu gradueringren er tilpasset til den enkelte elev indsats i hvert træning time og der tages udgangspunkt i, hvad eleven og holdet har arbejdet med.

Der tages desuden hensyn til elevens udviklingstrin, alder, deltagelse i træningen, deltagelse til gasshuku, aktiviteter og lignende forhold.

Derfor graduates hverken alle børne eller voksenelever nødvendigvis til samme grads niveau på samme tid, Men de enkelte elever rykker frem i det tempo, som individuelt passer til dem.

For sort bælt og Dan grader vi har helt anden forhold til alle elever skal overhold

Hvis man kommer fra anden stilart ?
Man starter med hvidt bælte, og man får tildelt det bælte/den grad der passer til en niveau i Budo & karate klubben ved den første graduering man stile op

Klub aktiviteter (mesterskaber, seminar, opvisning osv
klubben også afhold sine International karate og Budo eventer og inviter andre klubber verden rundt til besøger os. bliver der holdt et klubmesterskab, for børn, ung og voksne inden for alle bælte grader deltage i Kumite (kamp) og Kata.
Det er en klub formel og god måde at prøve kræfter med konkurrence delen af karaten,

Det er udover klubben modtage mange national & international invitationer fra hele Europe og Japan og Pan America, hvor vi kan træne vores medlemmer til gør sig klar stil op

Alle ansøgere over den til enhver tid gældende minimumsalder kan optages som medlemmer, med mindre nedennævnte forbehold gør sig gældende:
En ansøger kan normalt ikke opnå medlemskab af klubben, hvis
vedkommende er straffen for vold eller efter Branch Chief eller Sensei vurdering kan udgøre en risiko for voldelig eller dårlig adfærd.

På Branch Chief eller Sensei/1. Instruktørens forlangende skal straffeattest fremviser.
* Alle form sygdomme der kan være hæmmende for ens træning f. eks: astma, epilepsi eller andre handicaps, skal oplyses til instruktøren – Sensei herunder, hvad der skal gøres ved evt. anfald.
Mad og drikke:
Man må ikke drink elle spiser i Dojo, Men der kan købes flaskevand, juice og kaffe osv i prismen coffeeshop, hvor Ventende forældre, har muligt for at opholde sig til mens børnene træner.
Det er også muligt ind i mellem at overvære træningen, men da det ofte bevirker at børnene taber fokus under træningen, anbefaler vi det ikke.
Det er ikke tilladt at overvære gradueringe.
Ved graduering skal forældre og andre opholde sig i prismen coffee shop, da kun de elever, instruktører og sensorer gradueringen vedrører må opholde sig i dojoens træningsareal.
Udmeldelse:
Det er medlemmets ansvar at sende en skriftlig opsigelse af medlemskab til klubben email, og at afmelde indbetalingen til KSBR Budo & Karate klub, ved ophør. Sker dette ikke vil for meget indbetalte beløb ikke blive refunderet. Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel, fra den 1. til den 1. i næste måned.
Dette er også gyldigt i tilfælde af bortvisning jfr. ”Karate etik”
Hvornår klub hold lukke ?
Alle de official helligdag (Jul, Nyt årsdag, Kr. Himmelfart, Påske, osv) same prismen hold lukke.

Vi glæder os til at se dig i vores træning.