Budo & Karate Etikketen

* Budo & Karate indholder mange god gamle traditioner fra Japan hvor man skal afhold dem og der en fast etikette, principper some man karate udøver skal husk and gøre sit bedste for at afhold og efterleve dem.

* Karate-etikette er et nødvendigt grundlag for indlæring af karate, kun udøvere, som følger klubbens regler, er ønsket i dojoen, en respektfuld og seriøs holdning såvel som en høflig optræden er af stor vigtighed i karate man skal altid husk det

Dojo regler:

 • Før man træder ind i dojoen (trænings salen), skal Gien (karate-dragten) sidde korrekt og bæltet være bundet.
 • Aftagning af jakke og bælte efter træning må først ske i omklædningsrummet.
 • Ved indgangen i dojoen standser man op og bukker med samlede fødder (Musobi-dachi), ledsaget af et hørlig ‘oss’. Det samme gælder, når man forlader dojoen.
 • Når chefinstruktøren og/el. andre højt graduerede karate-kaer (karate udøvere) træder ind i dojoen, hilser man på dem,
 • Ved at den højest graduerede tilstedeværende råber ‘rei’, samtidig med at alle i dojoen bukker med et ‘oss’.
 • Kommer man for sent, sætter man sig i knælende meditations stilling (zazen) lige inden for indgangen til dojoen, med ansigtet mod væggen, og mediterer indtil træneren giver tegn til, at man kan deltage i træningen.
 1. Man hilser altid på Dojo når man træder in eller ud, og sortbælter med et buk og ordene “OSS – når man vil træder ind eller ud i dojo’en, bukker man for shinden (kun 30¤) og siger man : “ONEGAI SHIMASU”, som betyder: “Vær rar at hjælpe mig eller teach me”, eller “OSS”, klart og tydeligt.
 2. Elever hilser altid på instruktører og sortbælter med et buk og ordene “OSS
 3. I  klubben / Dojo hilser alle Budo/karate folk hinanden med “OSS” i stedet for “Hej, goddag” og “farvel” osv.
 4. Klubbens elever / medlemmer bør bære en hvid karate-gi med et påsyet Genseiryu mærke eller Genkidokairyu mærke, Elever bør bestræbe sig altid at holde sin Gi ren og optræde velsoigneret. Træn man altid i en ren Gi i dojo’en og Gi’en skal altid bære klub/ Stilart brystmærke.
 5. Elverne skal altid husk både finger og tånegle skal altid være kortklippede, for at undgå skader, når man træner sammen.
 6. Dojo må ikke betrædes med sko, disse sættes i pæn orden ved indgangen i dojo samme med sine personlig ejendel.
 7. Elever skal husk altid at lægge ure, ringe, smykker o. lign. under træningen og Tyggegummi, sodavand m.m. er forbudt under træningen. Syngen og fløjten i dojo’en er ligeledes forbudt.  ligesom uvedkommende støj og privat snak er uønsket under træningen. Ønsker man at spørge om noget, giver man tegn for det
 8. En høflig optræden over for træneren/ Sensei og trænings kammeraterne er påkrævet.
 9. Når man skal træne sammen to og to, bukker man først for hinanden med ordene “ONIGAI SHUMASU” eller “OSS”. Når man er færdig med træning sammen bukker man med ordene
  “ARIGATO GOZAIMASU” (tak for det) eller “OSS”
 10. Under træning forlades dojo´en kun efter instruktørens tilladelse er indhentet.
 11. Mobiletelefon og andet elektronisk udstyr skal være slukket under undervisning.
 12. Der må ikke filmes, og der må ikke lægges film/foto ud af undervisning eller elever, der modtager undervisning medmindre at det er forhåndsaftalt med Branch Chief

Sikkerhedsregler:

 • Ved træning med partner udfører begge stående hilsen (ritsu-rei), både før og efter træningen. Det tilkendegiver, at begge partnere er indforstået med øvelsen, at man er klar over, hvilken teknik der kræves.
 • Finger og tånegle skal være kortklippede.
 • Ure, smykker, kæder o.l. må ikke bæres under træningen
 • Overtrædes disse regler kan bortvisning af eleven finde sted.

Dojo start & afslutte formaliteter:

 1. Når Sensei/instruktøren kalder “Yame”, stiller alle elever op med i hver række efter sine bælt & Kyu og hælene samlet i Mosubi dachi.
 2. De højst graduerede (sort bælt/Kyu) skal altid stå længst til højre og andre elever rettes sig op der efter
 3. Når der bliver sagt “SEIZA” sætter man sig ned i meditations – stillinge. Eleven længst til højre sætter sig først, dernæst nr. 2 og nr. 3 osv. (som når en stribe domino-brikker vælter)
 4. Når Sensei/instruktøren råber “MOKUSO” lukker man øjenene og trækker vejret gennem næsen og forsøger, at opnå den fulde koncentration.
 5. Ved ordene “MOKUSO YAME” åbner man igen øjenene. Når Sensei/instruktøren siger “Shomeni REI” bukker man for shomen
 6. Ved kommandoen “SENSEI NI REI” eller “SEMPAI NI REI” bukkes der for instruktøren med ordene: “ONEGAI SHIMASU” eller “OSS”.
 7. Først når der bliver sagt “TATE” rejser man sig op, og træningen kan begynde.
 8. Man afslutter træning på samme måde som man startede den, Man bukker dog med ordene “ARIGATO GOZAIMASU” (tak for træning eller hjælpen).
  Sidst bukkes der for elev der sidder længst til højre i forreste række. Dette buk symboliserer et buk for hele klassen, også her bruges “ARIGATO GOZAIMASU” eller “OSS”.
 9. Når alle sidder i “SEIZA” går ingen ud og ind af dojo’en. Alle i dojo’en forholder sit i ro. døren bagest i dojo’en skal være lukket.
 10. Kommer man for sent til timen, sætter man sig først i “SEIZA”bagest i dojo’en i ca. et minut efterman har få tillades man rejse op derefter går man op og bukker for instruktøren, hvorefter man kan deltage i timen.
 11. Skal elever forlade dojo’en under selve trænings timen, kontakter man først sensei og bukker, hvorefter man kan forlade dojo’en.
 12. Når man kommer tilbage går man først op og bukker for instruktøren inden man fortsætter træningen.