Velkommen til Budo & Karate academy

Karate er en japansk kampsport, der stammer fra Okinawa, og som ikke kun fremmer en fuldstændig personlig fysisk udvikling af dem, der dyrker den regelmæssigt,
underviser også i mange vigtige livsværdier, såsom selvrespekt, selvkontrol, stærk personlig koncentration, blandt mange andre livsværdier.

Færdigheder alt det, der vil komme til nytte i vores liv for vores børn, både i barndommen og ungdommen, og som de vil lære på en underholdende måde, mens de etablerer et stærkt forhold til deres jævnaldrende og lærere.Om vores budo & karate klubben:

1. Vi er en klub der lægger stor vægt på den traditionelle form for japanske karate,  hermed den Traditionel Genseiryu karate fra Okinawa, Med fokus på at karate er en krigs kunst vej og ikke en sportsgren.

2. Vi vejleder vores eleverne hele tiden gennem træningen til at opnå sine mål.

3. Vores instruktører er meget engageret og står altid parate til at hjælpe eleverne i klubben

4. Der afholdes graduering 2. gange årligt for børn/unge og for voksne, hvor du har mulighed for at prøve til en ny bælte grad i ene vores stilarter.

5. Vi lægger stor vægt på den sociale del & der arrangeres flere arrangementer i løbet af året efter behovet.

KSBR Budo & Karate academy er en kampkunst klub, med plads til også kampsport for de medlemmer har lyst til vær aktive i sport verden

Vi er en klub, som arbejder meget bredt, både i vores daglig træning i bred hold med også Elite hold og i vores samarbejde med forskellige international organisationer kan tilbyde mange aktiviteter til vores medlemmer.

Til at begynde med, skal vi nok lige forklare vores navn.

Kokusai betyder international, har vi brugt det, fordi vi for det første refererer det til vores international samarbejde, med mange forskellige skoler og organisationer over hele verden, for det andet, vi har mange elever fra forskellige lande,

SougoBudo, betyder komplet “krigerens vej” på japansk. Dvs, at det er en filosofisk betegnelse for en måde at træne og undervise på den Japanske method.

Renmei betyder, at vi uddanne vores elever på et akademisk plan efter vores internationale organisation vi repræsenter i Danmark.

Som tidligere nævnt, så arbejder vi bredt med vores træning, det vil sige, at vi har flere forskellige stilarter, at tilbyde vores elever, Vi kan blandt andet tilbyde så forskellig kampkunst som:

  • Traditionel Genseiryu Karate
  • Genkidokairyu

Kampsport træning til mesterskaber hvor vi kan tage vores elever til deltager i

  • Internationale konkurrencer i hele verden, (i Japan & Europa, Pan America)
  • Desuden afholder vi årligt en stor International konkurrence, seminar.

Vi har

  • Et godt Internationalt kammeratskab
  • En god atmosfære.
  • Dygtige mange års erfarne trænere og uddannede instruktører

Vi skelner mellem traditionel karate og sport, Således er den daglige træning tilrettelagt mod træning af den rene og klassiske Genseiryu karate stil, mens medlemmer med sportslige ambitioner tilbydes ekstra træning med henblik på turneringer i Kumite og Kata.

Bemærk at deltage i speciel kamptræning for international konkurrence træning for øvede om weekend.

Welcome to the Budo & Karate academy in Copenhagen centrum

About our budo & karate club:

1. We are a club that places great emphasis on the traditional form of Japanese karate, herewith the Traditional Genseiryu karate from Okinawa, with a focus on the fact that karate is an art of war and not a sport.

2. We guide our students all the time through the training to achieve their goals.

3. Our instructors are very committed and are always ready to help the students in the club

4. Graduation is held twice a year for children/young people and for adults, where you have the opportunity to try for a new belt degree in one of our styles.

5. We place great emphasis on the social part & several events are organized during the year as needed.

KSBR Budo & Karate academy is a martial arts club, with room for martial arts for those members who want to be active in the sports world

We are a club that works very broadly, both in our daily training in a broad team with also Elite teams and in our cooperation with various international organizations we can offer many activities to our members.

To begin with, we should probably explain our name.

Kokusai, means international, we have used it because, firstly, we refer to our international cooperation, with many different schools and organizations all over the world, secondly, we have many students from different countries,

SougoBudo, fully means “way of the warrior” in Japanese. This means that it is a philosophical term for a way of training and teaching the Japanese method.

Renmei, means that we educate our students on an academic level according to our international organization we represent in Denmark.

As previously mentioned, we work broadly with our training, that is, we have several different styles to offer our students, We can offer, among other things, such different martial arts as:

  • Traditional Genseiryu Karate
  • Genkidokairyu

Martial arts training for championships where we can take our students to participate

International competitions worldwide, (in Japan & Europe, Pan America)
In addition, we annually hold a large International competition, seminar.

Martial arts training for championships where we can take our students to participate

International competitions worldwide, (in Japan & Europe, Pan America)
In addition, we annually hold a large International competition, seminar.

We have,

A good international camaraderie
A good atmosphere.
Skilled trainers with many years of experience and trained instructors

We distinguish between traditional karate and sport, thus the daily training is organized towards training the pure and classic Genseiryu karate style, while members with sporting ambitions are offered extra training with a view to tournaments in Kumite and Kata.

Please note to participate in special combat training for international competition training for experienced on weekends.